Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Liceul Tehnologic Vedea - Monografie

O perioadă după al Doilea Război Mondial, România a adoptat modelul sovietic de împărţire administrativ-teritorială, în raioane şi regiuni. Astfel a apărut raionul Vedea, cu reşedinţa în comuna Gura Boului, ulterior Vedea. Localitatea era situată în centrul acestei grupări de comune raionale, la aproape 30 de kilometri de Piteşti şi la 45 de kilometri de Drăgăşani.

În acea perioadă, învăţământul de masă a luat amploare, aşa că în fiecare centru de raion din mediul rural s-a înfiinţat câte un liceu. Astfel a apărut Liceul Vedea în anul 1960.

În perioada 1960-1978, liceul a avut profil teoretic. Fiind situat în mediul rural, în 1978 a devenit liceu agricol cu profilurile mecanică agricolă, horticultură şi zootehnie, iar imediat după revoluţie a redevenit teoretic (1990).

În 1999 a fost transformat în grup şcolar, coexistând o perioadă clasele teoretice cu cele tehnologice. În anii din urmă, în şcoală există numai clase tehnologice (cu profilurile: comerţ, mecanică şi estetica şi igiena corpului omenesc).

Cei mai mulţi elevi ai noştri sunt din localităţile vecine sau apropiate comunei Vedea, atât din judeţul Argeş, cât şi din judeţul Olt.

Mulţi dintre profesorii școlii au fost elevi ai liceului în decursul timpului.

De-a lungul celor 58 de ani, Liceul Vedea a avut un parcurs dificil dictat de condiţiile sociopolitice prin care a trecut ţara. Astfel, el s-a transformat pe rând din liceu teoretic, aşa cum era la început (sub numele de Şcoala Medie Mixtă Vedea), în liceu agroindustrial în perioada anilor ’70- ‘80, din nou în liceu teoretic între anii 1990-1999 şi apoi în grup şcolar (Grupul Şcolar „I. Gh. Duca” - Vedea), iar din 2012 liceu tehnologic (Liceul Tehnologic Vedea).

Admiterea elevilor în liceu s-a făcut conform legilor în vigoare la momentul respectiv. Astfel, cei care erau admişi prin anii ‘60, ‘70 trebuiau să facă faţă unui concurs la română şi la matematică, scris şi oral, destul de dificil şi unei concurenţe de 3-4 candidaţi pe loc. Calitatea elevilor era, aşadar, una foarte bună. Odată cu generalizarea învăţământului de 10 clase, liceele cele mai solicitate erau cele sanitare, pedagogice, economice şi teoretice. La aceste licee se susţineau examene de admitere şi elevii care nu reuşeau erau distribuiţi pe locurile rămase neocupate în liceele industriale şi agroindustriale. Așadar, dezideratul educațional impus în liceul nostru avea în vedere, mai ales, pregătirea pentru o activitate practică, productivă.

Între anii 1990-1999 s-a revenit la examenul de admitere pe baza subiectelor elaborate de minister. După 2000 s-a urmat metodologia croită de A. Marga, cu modificările ulterioare.

Datorită poziţiei sale geografice, Liceul Vedea a captat elevi proveniţi, mai ales, din mediul rural, din localităţi situate la 20-30 de km de şcoală. Dacă până în 1992 şcoala avea internat şi cantină, după acest an s-au desfiinţat. În consecinţă, mulţi elevi au devenit navetişti, făcând o navetă grea, de multe ori cu bicicleta sau pe jos.

Cu toate acestea, şcoala şi-a îndeplinit menirea în toţi aceşti ani. Pe băncile acestei şcoli şiau făcut studiile medii ingineri de diferite specialităţi, profesori, medici, preoţi, economişti, ingineri, aviatori, profesori universitari, tehnicieni, maiştri sau muncitori, dar şi oameni de afaceri.

Corpul profesoral al şcolii noastre a fost mereu unul valoros, dedicat muncii didactice. Dintre profesorii anilor de început îi menționăm pe Tudor Marin, Ghiţă Voiculescu şi Iordache Florian, Nicolae Gheorghe, Ivuţă Petre, Teodorescu Marin, Burete Constantin, Luţescu Gheorghe, Truţă Dumitru, Lupşe Viorica, Stoicescu Paula, Monoiu Virgil.

Dintre cei care au preluat ștafeta, amintim: Pavelescu Maria, Fotescu Mina, Diaconescu Ioana, Oprescu Ioan, Ariciu Ion, Oprescu Simion, Prodan Simion, Profeanu Adrian, Dobrescu Constantin, Corbescu Dumitru, Florescu Ion, Popescu Ion, Popescu Gabriel, Popescu Vera, Cheşa Paula, Borină Gherghina etc.

Prin munca lor, profesorii s-au făcut iubiţi şi respectaţi.

Directorii liceului:

Nicolae Gheorghe ( Geografie) – 1960-1964;

Teodorescu Marin ( Limba română) – 1964-1978;

Ivuţă Petre (Matematică)- 1978-1991;

Oprescu Simion (Matematică) – 1991-1999;

Ariciu Ion (Geografie) – 1999-2005;

Oprescu Ioan (Matematică) -2005-2007;

Oprescu Simion (Matematică) – 2007-2012;

Androne Mircea (Ed. fizică şi sport) – 2012-prezent

Back to top